Eerste zinzoekerscafe in Kampen

Ajouaou

Mohamed Ajouaou

Op  donderdag 29 oktober wordt in Kampen het eerste zinzoekerscafe gehouden. Te gast zal zijn dr. Mohamed Ajouaou. Hij is de schrijver van het boek ‘Wie is Moslim?’

Hoe ziet de religiositeit van moslims eruit in hun dagelijks leven? Hoe kan die religiositeit – binnen de islam, maar ook door ‘buitenstaanders’ – geïnterpreteerd worden?

Wie kan of moet als moslim worden beschouwd? Staat de islam open voor seculiere tendensen? Mohamed Ajouaou gaat op deze vragen in en biedt zo inzicht in de bronnen van de islam en de dagelijkse praktijken van westerse moslims.

Het zinzoekerscafe wordt gehouden bij  Plantage Boekhandel Bos, Oudestraat 41-43,  Kampen en begint om 19.30 uur. Entree: 7,50 euro

Tom Mikkers in te gast in tweede zinzoekerscafe

Tom MikkersOp 10 maart 2016 wordt het tweede Zinzoekerscafe gehouden. Publicist Tom Mikkers is dan te gast. Hij zal het ondermeer hebben over het thema‘Religie-stress’. Religie veroorzaakt overbodige stress in Nederland, zegt Tom Mikkers in zijn boek ‘Religie-stress’.

Kerken krimpen. Politieke partijen die zich beroepen op godsdienstige beginselen weten steeds minder kiezers aan te spreken. Wat kan ons religie dan nog schelen? Maar schijn bedriegt. Niet gehinderd door een teveel aan kennis worden de meest wilde meningen over religie en geloof verkondigd. Hoofddoekjes, christelijke homo-therapie en ritueel slachten verhitten de maatschappelijke gemoederen. Mikkers: “Aan stress heeft niemand wat. Daarom in dit boek een remedie om religieuze stress te lijf te gaan. Hoe is religie-stress ontstaan? En belangrijker: hoe komen we er weer van af.

Tom Mikkers is algemeen secretaris van De Remonstrantse Broederschap. In 2011 ontving hij de Spaanprijs, een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie in brede zin.

Het zinzoekerscafe wordt gehouden bij  Plantage Boekhandel Bos, Oudestraat 41-43,  Kampen en begint om 19.30 uur. Entree: 7,50 euro